Formularz zamówienia

Wymagania systemowe
  Nasze programy zostały zainstalowane, uruchomione i sprawdzone w systemach Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8/10 więcej ...
Licencje
  Opłaty za nasze programy są jednorazowe.
W ramach licencji otrzymujecie Państwo prawo do bezterminowego korzystania z programów na określonej ilości stanowisk komputerowych.
Depozyt (przechowalnia) opon 1.46
  wersja cena ilość
Nowi klienci
1 stanowisko komputerowe 299
Każde następne stanowisko komputerowe połączone z tą samą bazą 49
Aktualizacja do wersji 1.46
Z wersji 1.40 - prosimy o kontakt !!GRATIS!!
Z wcześniejszych wersji (dla wszystkich posiadanych już stanowisk) 149
Inne
Zmiany w programie na życzenie klienta np. dostosowanie wydruku umowy, dostosowanie etykietek - cena za godzinę pracy na podstawie osobej wyceny. 80
Usługi wspracia - zdalna reinstalacja, zdalne wsparcie w przeniesieniu programu, analiza danych w bazie, migracje. Cena za godzinę pracy. Minimalnie 1 godzina. 100
Pracownia protetyczna 1.40 - Program został wycofany z naszej oferty.
W przypadku potrzeby rejestracji programu proszę pobrać ostatnią wersję systemu Tutaj
PODSUMOWANIE wartość
RAZEM NETTO 0
RABATY I DODATKI 0
NETTO PO RABACIE I DODATKU 0
23% VAT 0
DO ZAPŁATY
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa firmy*
Adres*
Adres do korespondencji
E-mail* 
NIP* 
Składając zamówienie wyrażam zgodę przetwarzanie danych osobowych przez LGB w celu realizacji zamówienia i wystawienia faktury zgodnie z informacją na dole strony.TAK
Wyrażam zgodę na wystawienie faktury elektronicznej*TAKNIE
W przypadku zamawiania aktualizacji proszę podać klucz posiadanej wersji:
Program do dalszej odsprzedaży*TAKNIE
Uwagi
Realizacja zamówienia obejmuje:
- wpłatę kwoty zamówienia na konto LGB Systemy Komputerowe s.c., ul.Piastów 26/66, 40-868 Katowice,mBank 17 1140 2004 0000 3102 7916 0964
- przesłanie przez LGB pocztą elektroniczną na podany adres e-mail klucza produktu oraz linku do pobrania programu
- samodzielne pobranie programu przez użytkownika z podanej witryny internetowej
- samodzielną instalację programu przez użytkownika w oparciu o dostarczoną instrukcję
- opcjonalnie: przesłanie przez LGB Pocztą Polską faktury zawierającej podane w zamówieniu dane klienta
Zamówienie zostanie zrealizowane MAKSYMALNIE w 3 dni robocze od zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie LGB
DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. Zakup do dalszej odsprzedaży dotyczy tylko firm zajmujących się sprzedażą oprogramowania lub obsługą informatyczną innych podmiotów. W takim wypadku, po przesłaniu do LGB dokumentów potwierdzających profil działalności otrzymacie Państwo dodatkowy rabat - w tej sprawie prosimy o kontakt
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest LGB Systemy komputerowe s.c., ul. Piastów 26/66, 40-868 Katowice (LGB).

Przechowywane dane osób fizycznych mogą obejmować imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko oraz inne dane wymagane do celów zawierania umów, rozliczeń i dochodzenia roszczeń takie jak NIP, nazwę firmy, dane o właścicielach jeżeli występują w nazwie firmy, adres siedziby, numer rachunku bankowego itp.

Dane mogą być także powierzane innym podmiotom stosującym środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, które współpracują z LGB w procesie realizacji naszych usług, w zakresie obsługi informatycznej, finansowo-księgowej i prawnej. Dane będą mogły być także udostępnianie sądom i organom administracji publicznej lub władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane są przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania umów lub maksymalny okres przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo polskie.

Każda osoba, której dane przechowujemy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak gdy z uwagi na przepisy prawa jesteśmy uprawnieni do dalszego przetwarzania danych.

Mogą Państwo także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub właściwych przepisów prawa polskiego.

Państwa dane nie służą nam do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie są profilowane.
Uprzejmie informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (Konsumentów) (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
W razie problemów prosimy o kontakt: Strona kontakt