Wymagania i instalowanie

Wymagania systemowe:

Nasze programy zostały zainstalowane, uruchomione i sprawdzone we wszystkich systemach Windows.

Uruchomienie instalacji


Program proszę instalować przez kliknięcie prawym przyciskiem i opcję "Uruchom jako administrator".

Zainstaluj program do folderu na dysku C np. "C:\depozyt", "C:\Pracownia"

Pierwszego uruchomienia programu prosimy dokonać wybierając pod prawym przyciskiem opcję "Uruchom jako administrator", a następnie uruchamiając jednokrotnie opcję "Raporty - Wszytkie raporty - Wydruki depozytów - Podgląd".